Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Các loại Mâm cặp và hệ thống dụng cụ trên mâm cặp máy tiện

*Hiện nay trên các loại máy tiện CNC thường dùng các loại mâm cặp chính sau:
-          Mâm cặp 2 chấu
-         Mâm cặp 3 chấu
-         Mâm cặp 6 chấu
Tùy hình dáng, kết cấu của vậy gia công mà có cách sử dụng chấu kẹp để gá phôi cho thích hợp.
Trên hình 3.1 trình bày cách sử dụng chấu kẹp trên mâm cặp khi gá vật gia công có đường kính nhỏ hơn kích thước mâm cặp lắp chấu cặp thuận. Khi gá vật gia công có đường kính lớn và ngắn, lắp chấu cặp ngược ( Hình 3.2). Khi gá vật gia công có đường kính lớn và có lỗ, lắm chấu cặp ngược và gá vào lỗ của vật ( Hình 3.3).

*Dụng cụ chính trên máy tiện sau đây ứng với cơ cấu lắp dụng cụ:
-         Đầu dao rêvônve
-         ổ tích dao kết hợp với thiết bị thay đổi dao
hai hệ thống dụng cụ chính có những ưu điểm sau:
-         Đầu dao revônve tạo điều kiện thay đổi dao nhanh.
-         ổ tích dao tạo khả năng lưu trữ nhiều dao hơn mà không gây ra va đập dao trong phạm vi làm việc trên máy tiện NC.
Trong cả hai trường hợp ,các cán dao được gá kẹp chủ yếu trong các hộp và giữ ở những vị trí có số hiệu nhất định trên cơ cấu lắp dao. Những hộp này tương ứng với có cấu tiếp nhận dụng cụ trên các trung tâm gia công và có hai dạng kết cấu tiêu chuẩn sau:
-         có chuôi hình trụ.
-         Có dạng khối V.
Nối ghép giữa cơ cấu lắp dao và dao dung trên máy tiện NC là giao diện thích hợp được tiêu chuẩn hóa. Ví dụ : VDI 3425. Giao diện thứ hai, nối ghép giữa đầu dao thay đổi được và cơ cấu giữ dao, hiện tại phát triển theo hai hướng: hướng thứ nhất đac so nhiều hệ thống khác nhau trên thị trường như:COROMAT, HERTEL..vv..; hướng thứ hai là tiêu chuẩn hóa, mà ít nhất là tiêu chuẩn hóa cơ cấu tóm ( bắt ) dao và các rãnh tóm(bắt) dao, ví dụ : WIDIA, HERTEl, ..v.v..

 

5 nhận xét: